• دوره آموزشی آزمایشی

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/1/17
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1399/2/5 تاریخ پایان دوره : 1399/2/26
    • دوره آموزشی آزمایشی
    • مدرسان